ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

Share

Starts : 09-Apr-2019End : 29-Apr-2019

ಅಲಹಾಬಾದ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗದೆ 
ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 92
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ 
1
Name Of The Post
No of posts
Qualification
Age limit As on 1-04-2019
2
Security Officer
10
Graduation with Relevant Experience
20-35 Years
3
Civil Engineer
04
B.E/ B.Tech (Civil Engg) with Relevant Experience
20-35 Years
4
Manager (Fire Safety)
15
LLB with Relevant Experience
20-35 Years
5
Company Secretary
01
Degree with ACS with Relevant Experience
21-35 Years
6
Manager (IT) (Network Manager)
02
Degree/ PG (Engg) with Relevant Experience
20-35 Years
7
Manager (IT) (Security Administrator)
02
Degree/ PG (Engg) with Relevant Experience
20-35 Years
8
Manager (IT) (System Administrator)
02
Degree/ PG (Engg) with Relevant Experience
20-35 Years
9
Manager (IT) (Big Data Analytics)
02
Degree/ PG (Engg) with Relevant Experience
20-35 Years
10
Financial Analyst51Graduation & CFA/ ICWA/Full-time MBA (Finance)/Full-time PGDBM (Finance)
02
Degree/ PG (Engg) with Relevant Experience
20-35 Years
11
Manager (Equity/ Mutual Fund Desk)
51
MBA (Finance)/ CA/ CMA
24-35 Years
 
Application Fee
For Others: Rs.600/-
For SC/ST/PWD candidates: Rs. 100/-
Payment Mode (Online): Debit Cards (RuPay/ Visa/ MasterCard/ Maestro), Credit Cards, Internet Banking, IMPS, Cash Cards/ Mobile Wallets.

 

Important Dates
Starting Date for Apply Online & Payment of Fee: 09-04-2019
Last Date to Apply Online & Payment of Fee: 29-04-2019
Last Date for Editing Application Details: 29-04-2019
Last Date for Printing Your Application: 14-05-2019
Tentative Date for Download of call letter for Online examination: June 2019
Tentative Date of Online Test (if required): June 2019
 
Website

You may also like ->

//