ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನೇಮಕಾತಿ -2019

Share

Starts : 03-Jun-2019End : 26-Jun-2019

Defence Research and Development Organisation (DRDO)
ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೆಂಟರ್‌ ಫಾರ್‌ ಪರ್ಸೊನೆಲ್‌ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್‌ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ (ಸಿಇಪಿಟಿಎಎಂ) ಮೂಲಕ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್‌ ಕೇಡರ್‌ನಲ್ಲಿ (ಡಿಆರ್‌ಟಿಸಿ) ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್‌ 'ಎ' ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ 351 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.
 
ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು - 351
 
ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ
 
ಆಟೋಮೊಬೈಲ್‌-3
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ - ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಟ್ರೇಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಐಟಿಐ.
 
ಬುಕ್‌ ಬೈಂಡರ್‌-11,
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ - ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ,ಬುಕ್ ಬಿರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಮೆಶಿನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಕಮ್ ಬುಕ್ ಬೈಂಡರ್ ಟ್ರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ITI
 
ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್‌-4,
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ - ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ,ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಟ್ರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ITI .
 
ಕೊಪಾ(ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಆಪರೇಟರ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್‌ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್‌)-55,
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ - ಐದನೇ ತರಗತಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ & ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಸಹಾಯಕ COPA ಟ್ರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ITI.
 
ಡ್ರಾಟ್ಸ್‌ಮೆನ್‌(ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌)-20,
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ - ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ,ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ (ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್) ಟ್ರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ITI.
 
ಡಿಟಿಪಿ ಆಪರೇಟರ್‌-2,
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ - ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ,ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಆಪರೇಟರ್ ಟ್ರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ITI
 
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್‌-49,
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ -  ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ,ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕನ್ / ವೈರ್ಮ್ಯಾನ್ / ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫಿಟರ್ ಟ್ರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ITI.
 
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್‌-37,
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ -  ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ,ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ / ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ / ರೇಡಿಯೊ ಮತ್ತು ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ITI ಯಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ / ರಾಡಾರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ / ಐಟಿ & ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿರ್ವಹಣೆ / ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
 
ಫಿಟ್ಟರ್‌-59,
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ -  ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ, ಫಿಟ್ಟರ್ / ಬೆಂಚ್ ಫಿಟ್ಟರ್ ಟ್ರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ITI.
 
ಮೆಷಿನಿಸ್ಟ್‌-44,
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ -  ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ, ಮ್ಯಾಚಿನಿಸ್ಟ್ / ಮಿಲ್ ರೈಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ / ಮ್ಯಾಚಿನಿಸ್ಟ್ (ಸಂಯುಕ್ತ) ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ITI.
 
ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್‌ (ಡೀಸೆಲ್‌)-7,
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ -  ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ (ಡೀಸೆಲ್) ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ITI.
 
ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಲ್ಯಾಬ್‌ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ-4,
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ -  ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ,ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲ್ಯಾಬ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ITI.
 
ಮೋಟಾರ್‌ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್‌-2,
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ -  ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ, ಮೋಟಾರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಟ್ರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ITI.
 
ಪೇಂಟರ್‌-2,
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ -  ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ, ಪೇಂಟರ್ ಟ್ರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ITI .
 
ಫೋಟೊಗ್ರಾಫರ್‌-7,
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ -  ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ, ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ  ITI .
 
ಶೀಟ್‌ ಮೆಟಲ್‌ ವರ್ಕರ್‌-7,
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ -  ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ,ಶೀಟ್ ಮೆಟಲ್ ವರ್ಕರ್ ಟ್ರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ITI.
 
ಟರ್ನರ್‌-24
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ -  ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ,ಟರ್ನರ್ ಟ್ರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ITI .
 
ವೆಲ್ಡರ್‌-14
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ -  ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ,ವೆಲ್ಡರ್ ಟ್ರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ITI.
 
ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ
GEN / OBC - 100/-
SC / ST / PWD - ನೀಲ್.
ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪೇ ಚಾರ್ನ್ ಮೂಲಕ ಇ ಚಲಾನ್ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ.
 
ವಯೋಮಿತಿ
ಕನಿಷ್ಠ -  18 ವರ್ಷ ಗಳು
ಗರಿಷ್ಠ - 28 ವರ್ಷ ಗಳು
 
ಆಯ್ಕೆವಿಧಾನ
ಸಿಬಿಟಿ & ಟ್ರೇಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ.
 
ಜಾಬ್ ಸ್ಥಳ - ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ.
 
ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ :03/06/2019
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ :26/06/2019
 
ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪಿಡಿಎಫ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:
 
 Website
 Notification

You may also like ->

//