ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು / Current Affairs

Share

1). Which wildlife sanctuary has been declared as National Park by the Madhya Pradesh government?
Answer: Kuno Wildlife Sanctuary
1). ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು ಯಾವ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ?
ಉತ್ತರ: ಕುನೋ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ
 
2. Which state 's chief minister has been conferred the 2018 ‘Champions of Change’ award by the Union Government?
Answer: Manipur
2. 2018 ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ನೀಡಿದೆ?
ಉತ್ತರ: ಮಣಿಪುರ
 
3. Who has become the 1st Indian youngster to win the Junior Debate Championship at the World Scholar’s Cup 2018?
Answer: Aadi Sai Vijayakaran
3. ವಿಶ್ವ ಸ್ಕಾಲರ್ ಕಪ್ 2018 ರಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಡಿಬೇಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಯುವಕ ಯಾರು?
ಉತ್ತರ: ಆದಿ ಸಾಯಿ ವಿಜಯಕರಣ್
 
4. Who is head of the RBI committee to review the existing Economic Capital Framework (ECF)?
Answer: Bimal Jalan
4. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ಬಂಡವಾಳ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು (ಇಸಿಎಫ್) ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಆರ್ಬಿಐ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಯಾರು?
ಉತ್ತರ: ಬಿಮಲ್ ಜಲನ್
 
5. Which country has successfully tested a new hypersonic nuclear weapon delivery system ‘Avangard’?
Answer: Russia
5. ಯಾವ ದೇಶವು ಹೊಸ ಹೈಪರ್ಸಾನಿಕ್ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 'ಅವಾಂಗರ್ಡ್' ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ?
ಉತ್ತರ: ರಷ್ಯಾ
 
6. Which Arab country has recently resumed its diplomatic service in Syria after six years of suspension?
Answer: UAE
6. ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಅಮಾನತುಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅರಬ್ ದೇಶವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸೇವೆ ಪುನರಾರಂಭಿಸಿದೆ?
ಉತ್ತರ: ಯುಎಇ
 
7. Bahuda Rookery, which is in news recently, is the proposed Olive Ridley Nesting Site of which state?
Answer: Odisha
7. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬಹೂಡಾ ರೂಕೆರಿ, ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಆಲಿವ್ ರಿಡ್ಲೆ ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಆಗಿದೆ?
ಉತ್ತರ: ಒಡಿಶಾ
 
8. The researchers of which country have recently built Virtual Reality (VR) 3D model of cancer?
Answer: UK
8. ಯಾವ ದೇಶದ ಸಂಶೋಧಕರು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ವರ್ಚುವಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ (ವಿಆರ್) 3D ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ?
ಉತ್ತರ: ಯುಕೆ
 
9. Nirendranath Chakraborty, who passed away recently, was the famous poet of which language?
Answer: Bengali
9. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ನಿರೇಂದ್ರನಾಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಯಾವ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿ?
ಉತ್ತರ: ಬೆಂಗಾಲಿ
 
10. The 26th International Camel Festival (ICF-2019) will be held in which city of Rajasthan?
Answer: Bikaner
10. 26 ನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂಟೆ ಉತ್ಸವ (ಐಸಿಎಫ್-2019) ರಾಜಸ್ತಾನದ ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ?
ಉತ್ತರ: ಬಿಕನೇರ್
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You may also like ->

//